Vytvořeno z úcty ke Chřibům

Podstatou projektu „Tajemné hory příběhů“ je postupně zdokumentovat zajímavá místa Chřibů, soustředit tato místa na jednu online platformu a poskytnout relevantní informace o tomto unikátním pohoří všem jeho příznivcům. 

A možná také inspirovat k úctě k přírodě, horám, lidem a skutečným hodnotám.

DSC04636

O tajemných Chřibech

Počátky projektu sahají téměř 20 let nazpět. Na začátku byl velmi obecný záměr, spíše představa o vytvoření databáze, která by shrnovala relevantní informace o zajímavých místech unikátního pohoří Chřiby a mohla tak sloužit jako zdroj dat a informací pro příznivce těchto tajemných hor. Po dlouhá léta byl tento záměr pouze myšlenkou. Reálné obrysy získal projekt počátkem roku 2023, kdy se začal odehrávat jeho další příběh.

Cesta ke Chřibům Tajemným

Po Chřibech chodím přes dvacet let. Prošel jsem je všemi směry a nesčetněkrát viděl mnohá jejich místa. Hory se měnily vlivem let i ročních období. Nikdy mne však nepřestaly uchvacovat. Už na počátku mých cest jsem hledal příběhy chřibských hor. Příběhy míst, lidí i událostí. Příběhy známé i zapomenuté. Příběhy dávné i současné. Příběhy, které vyprávějí o osudech těch, jenž Chřibům vtiskli jejich dnešní podobu a charakter. Po dvacet let jsem chodil po chřibských horách, hledal místa a zdroje.

Při cestách po Chřibech jsem poznal jejich výjimečnost. Nevelké, ale nekonečně rozmanité pohoří. Pohoří, které zde po tisíce let stojí jako bájný strážce nejzápadnějšího oblouku Karpat i středovýchodu Moravy, země, která zde byla před námi a bude zde i po nás. Pohoří, v jehož stínu i na jeho vrcholech, se psaly dějiny mladšího paleolitu, eneolitu, Velkomoravské říše, Českého království, Habsburské monarchie i Rakousko-Uherského císařství a také pohnuté osudy celého 20. století. 

Rozmanitost Chřibů je nekonečná. Je unikátní, kolik zajímavostí se na jejich relativně malém území ukrývá. Chřiby, nejsou jen známá ikonická místa jako Buchlov, Brdo, Cimburk nebo Velehrad. V hlubokých bukových lesích a dubohabřinách, na loukách, kopcích a v zapomenutých údolích se ukrývají stovky skal, skalek, pramenů, křížů, památníků, božích muk, památných stromů, říček, potoků a dalších míst. Každé z těchto míst má svůj jedinečný „příběh“. Někdy bohatý, jindy prostý a skromný. A zde se zrodila myšlenka tato místa a jejich příběhy zdokumentovat a shrnout do nějaké databáze, kde se k nim bude moci dostat každý příznivce Chřibů. Každý, kdo přichází s dobrým úmyslem.

Pragmatickým pohledem není možné sepsat „vše“. Některé příběhy jsou již zapomenuty, jiné zase zůstanou skryty v myšlenkách těch, kteří horám zasvětili svůj život a kteří si tyto příběhy odnesou, až nadejde jejich čas. Podstatou projektu je zdokumentovat alespoň ta místa, ke kterým se podaří nějaké zdroje najít. Zdroje jsou dostupné přímo v chřibských kopcích nebo v knihách a na webech. Některé informace je však možné zachytit už jen z vyprávění pamětníků. Z těchto útržků se pak skládají celé příběhy. Nalézt zdroje o známých a populárních místech není složité. Mírně komplikovanější je najít informace o neznámé skále nebo starém prameni, ukrytém hluboko v lesích. O takových místech ví často jen místní, trampové nebo regionální badatelé. V tom je kouzlo Chřibů a podstata projektu. Příběhy jsou někdy bohaté a rozsáhlé, jindy velmi krátké a skromné. Někdy proslulé a jindy neznámé až mytické. A v tom tkví jejich jedinečnost a krása.

Po dlouhé roky bylo vytvoření portálu o Chřibech jen myšlenkou. To se změnilo v únoru roku 2023, kdy projekt získal první kontury a později i svou současnou podobu. Podobu databáze chřibských POI (point of interest), která je postupně rozšiřována. Smyslem a posláním projektu je postupně zdokumentovat většinu zajímavých míst Chřibů a vytvořit databázi relevantních informací. A třeba i inspirovat ke smysluplnému zachování přírodních a kulturních hodnot chřibské krajiny. Inspirovat k úctě k přírodě, horám, lidem a zemi. Inspirovat k zamyšlení nad historií, současností a budoucností, nejen chřibských hor, ale skutečných společenských hodnot. Tato myšlenka byla na počátku a zůstává napořád.

 

9. únor roku 2023

Jan, zakladatel projektu

 

Zakladatelé projektu

Vytvořeno s úctou k horám, přírodě a hodnotám. A pro všechny, co to mají stejně.

Bez nazvu 1080 x 1080 px 1

Jan

Horolezec, tramp a chřibský patriot

POI
+ 0
KATEGORIÍ POI
0
KM STEZEK
+ 0
FOTOGRAFIÍ
+ 0