Památníky ve Chřibech

Památníky se stavějí už od nepaměti. Jako pocta a vyjádření úcty významným osobnostem či svatým a nebo jako připomínka významných událostí doby. I ve Chřibech jich několik najdeme. Největší pocty se může památníku dostat v momentě, kdy se na něm již podepíše pověstný zub času, ale dobří lidé jej opraví a vrátí mu jeho zašlou slávu.

DSC02922

Znáte chřibské památníky?

Nejvíce památníků

Nejvíce památníků najdeme v oblasti obce Salaš. Většina se vztahuje k nešťastným událostem z konce dubna 1945, známé také jako „Salašská tragédie“.

I. a II. světová válka

Většina chřibských památníků má vazbu právě k I. nebo II. světové válce a je věnována obětem obou válečných konfliktů.

Smrt šlechtice

Smrt šlechtice Jindřicha Prakšického ze Zástřizel roku 1582 připomíná kamenný pomník v údolí Dlouhé řeky.

Pád letadla

Pád vojenského letadla roku 1952 připomíná památník na jižním svahu pod vrcholem Bradlo. Tento mytický vrchol se nalézá v jižní části Chřibů.

Stará poutní cesta

Mezi velmi zajímavé a především významné pomníky patří „Pomník staré poutní cesty“, nacházející se mezi horou sv. Klimenta a Zikmundovou skálou.

Memento roku 1870

Pomník připomínající smrt lesního adjunkta Karla Mrazíka, který byl zabit pytláky roku 1870, se nachází nedaleko žlutavského lomu v severní části Chřibů.