Jezera a vodní plochy

V Buchlovských horách najdeme větší i menší vodní plochy. Přehrady, jezera, jezírka, rybníky, retenční nádrže, ale i lesní a luční mokřady či tůňky. Leží na tocích chřibských potoků a říček. Jejich funkce je někdy vodohospodářská a retenční, jindy krajinářská. Některé jsou velmi staré, jiné vznikly přispěním člověka teprve nedávno. Vždy však dotváří ráz a nezaměnitelný charakter chřibské krajiny. Mezi nejznámější patří Koryčanská přehrada, vodní nádrž Sovín či vodní nádrž Březina u Osvětiman.

DSC08700

Znáte chřibskou vodu?

Největší z největších

Nejvýznamnější a zároveň největší vodní plochou v oblasti Chřibů je Koryčanská přehrada, která slouží především jako důležitý vodní zdroj.

Legenda i rekreace

Klimentský rybník pojmenovaný podle mytické hory sv. Klimenta je oblíbenou rekreační oblasti nedaleko chatové osady Paseky.

Vodní nádrž Sovín

Druhou největší vodní plochou ve Chřibech je vodní nádrž Sovín, nachází se nedaleko Lázní na Smraďavce a slouží především k rekreaci.

Jih a střed

Většina vodních ploch a lesních retenčních nádrží ve Buchlovských horách se nachází především ve střední a jižní části celého pohoří.

Chřibské „pláže“

Oblíbené pláže se nachází v okolí Osvětimanské přehrady, která se označuje jako vodní nádrž Březina. Leží na samém úbočí Chřibů, západně od Osvětiman. Pláže však nejsou písečné, ale travnaté.

Modranská kaskáda

Zajímavou sestavu šesti lesních rybníků nalezneme v údolí na toku Modranského potoka. Nesou názvy Hráz, Pravěk, Orlová, Grymův rybník, Komora a Pod Smrkem.