Další zajímavá místa

V této kategorii jsou uvedeny takové POI, které nespadají do žádné z ostatních kategorií. Přesto jsou v mnohém unikátní a ke Chřibům patří. Významně utvářejí ráz chřibské krajiny a mnohé mají značný historický význam

DSC08808

Poznejte další zajímavá místa Chřibů

Hladný most

Hluboko v chřibských lesích se nachází tzv. "Hladný" nebo také "Italský" most z roku 1924. Údajně se na jeho stavbě podíleli italští zajatci po I. světové válce.

Staroslovanské pohřebiště

V oblasti Tabarek v severní části Chřibů se nachází staroslovanské mohylové pohřebiště z 9. století. Většina mohyl byla objevena při archeologickém výzkumu v polovině 19. století.

Hranice panství

V oblasti celých Chřibů dodnes nalezneme hraniční kameny, které vymezovaly historické hranice zdejších panství. Většina hraničníků pochází z období 17. - 19. století.

Tománkova hájenka

V hlubokém salašském údolí stávala dříve tzv. Tománkova hájenka. Dnes se na tomto místě nachází velmi pěkný a vybavený turistický přístřešek.

Bývalá sklářská huť

V oblasti Starých Hutí se v po roce 1701 nacházela sklářská huť. Dnes místo bývalého sklářského dvora připomíná už jen památná Malíkova lípa.

Zvonička z roku 1932

Stará zvonička se nacházela na Bunči již v roce 1932. Třikrát denně zde pravidelně zvoníval místní hajný. Dnes se na místě nachází zvonička nová, postavená roku 2000.