Lidová architektura

Lidová architektura, někdy označována také jako venkovská architektura , představuje dochované domy, zemědělské usedlosti, hospodářská zázemí, hospody a hostince, vodní či větrné mlýny, kovárny, sušárny ovoce, hamry, špýchary a další. Lze k ní zařadit i kaple, kříže, zvonice nebo boží muka (pozn. v rámci tohoto projektu jsou sakrální památky samostatnou kategorií). Vždy však platí, že se jedná o stavby zařazené do kulturní krajiny, kterou po staletí utvářela činnost člověka. Lidová architektura nese v různých regionech různé znaky a liší se z pohledu etnika, sociálních vrstev a vazeb, klimatických podmínek i způsobu zemědělství. Základem však vždy zůstává propojení s krajinou a důraz na funkčnost.

Malíkova lípa

Poznejte místní lidovou architekturu

Stará panská hospoda

Samota Vlčák vznikla na počátku 18. století. Sloužila mimo jiné jako panská hospoda i poštovská stanice. Místní obyvatelé byli osvobozeni od povinné roboty a jejich prací bylo udržování průchodnosti lesních cest. To bylo důležité především v zimním období.

Lovci i skauti

Původní lovecká chata Hubertka se ukrývá na lesním rozcestí pod Brdem. Postavena byla v 30. letech 20. století a nese název po sv. Hubertovi, patronovi lovu. Chata dnes slouží jako skautská základna.

Astronomická pozorování

I ze Chřibů se dá dělat astronomie a fyzika. Na přelomu 19. a 20. století prováděl v oblasti Vlčáku astronomická měření významný český vědec, astronom a fyzik prof. Dr. František Nábělek.

Poštovská stanice v lesích

Jako důležitá křižovatka lesních cest a později také jako poštovská stanice sloužila v 18. a 19. století samota Vlčák.

Sklářská huť

V oblasti Starých Hutí stávala od počátku 18. století sklářská huť. Dnes je památkou na kdysi slavný sklářský dvůr už jen památná Malíkova lípa.

Dům z roku 1744

V obci Tupesy se nachází památka lidové architektury Venkovský domek čp. 174, který je ukázkou původního vesnického vinohradnického a hrnčířského obydlí. Roku 2023 byl vyhlášen Lidovou stavbou Zlínského kraje.