Chráněná území

Na území přírodního parku Chřiby se nachází řada tzv. maloplošných chráněných území, tj. přírodních památek (PP) a přírodních rezervací (PR). Mezi nejvýznamnější patří PR Holý kopec, PR Stará hráz, PR Moravanské lúky nebo PR Záskalí. Chráněných území je však ve Chřibech mnohem více a každé z nich má svá specifika a fenomény. Poznejte je.

P1010252

Chráněná území ve Chřibech

Znáte chřibská chráněná území?

Původní lesy

V přírodní rezervaci Holý kopec najdeme jedny z nejzachovalejších původních lesních porostů ve střední Evropě. Další původní lesní porosty najdeme třeba v PR Záskalí, PR Ocásek, PR Smutný žleb nebo PP Maršava.

Rozmanité skalní útvary

Zajímavě tvarované pískovcové a slepencové skály a skaliska tvořené magurským flyšem, s reliktními bory a v prudkém svahu s jižní expozicí. To je přírodní památka Skály pod Barborkou.

Stepní společenstva

Suché stepní trávníky najdeme třeba v přírodní památce Přehon a přírodní památce Bralová na severním úpatí Chřibů.

Pěnovcová prameniště

Ve Chřibech najdeme i tzv. pěnovcová prameniště. Výběry pramenů a vod ve svazích, kde se usazuje vysrážený uhličitan vápenatý. Typické jsou pro tyto prameniště i bohaté mechové porosty.

Orchideje ve Chřibech

V přírodní rezervaci Moravanské lúky nalezneme vzácné druhy orchidejí. Orchideje nalezneme třeba i v přírodních rezervacích PR Záskalí nebo PR Stará hráz.

Kouřová hora

Přírodní památka Komínky má velmi bohatou historii. V minulosti ji navštívil i následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este. Komínky byly považovány za „ohňovou“ nebo také „kouřovou horu“.