Muzea

V oblasti Chřibů a na jejích úpatí se nachází přes deset muzeí. Jejich expozice se věnují zdejší archeologii, historii, folkloru, lidovým tradicím, osobnostem, ale i vojenství nebo tradičním řemeslům jako je sklářství, hrnčířství nebo výroba keramiky. Největším a nejznámějším muzeem je archeoskanzen v Modré, který je zároveň významnou archeologickou lokalitou. V celé řadě chřibských vesniček nalezneme malá regionální, avšak neméně zajímavá muzea, která mají silný odkaz na zdejší region a často za jejich vznikem stojí iniciativa a patriotismus zdejších obyvatel, kteří navazují na generace svých předků. O to silnější a působivější příběhy tyto expozice nabízejí.

P9150120

Poznejte muzea Buchlovských hor

V dobách Velké Moravy

Slavný archeoskanzen v Modré je unikátní ukázkou opevněného sídliště z dob Velkomoravské říše. Postaven je na místě původního významného archeologického naleziště. Součástí skanzenu jsou i další expozice jako Živá voda nebo Centrum historie a tradic.

Lesnictví a myslivost

Les to je synonymum Chřibů. A právě lesnictví a myslivosti ve zdejších horách se věnuje muzeum, které se nachází v bývalé hájovně z roku 1871 nedaleko hradu Buchlova. Součástí expozice je i arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů.

Ke cti legionářské

V malebné obci Vřesovice na jihu Chřibů se nachází Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře. Od roku 2014 zdejší expozice připomíná významné osobnosti, vojáky a členy odboje z období I. a II. světové války.

O životě chřibských sklářů

Staré Hutě, Stupava i Salaš jsou původní sklářské obce. Sklářská huť na Starých Hutích byla založena už v roce 1701. V obci Stupava se nachází Muzeum sklářství, které mapuje historii tohoto unikátního uměleckého řemesla v oblasti Chřibů.

Buchlovické Podhradí

V Buchlovicích se nachází muzeum, jež se věnuje historii a folkloru obcí z mikroregionu Buchlov. Muzeum přibližuje dějiny, archeologii, národopis, osobnosti, kroje, pamětihodnosti, lidové tradice a někdejší život ve vesnicích na úpatí Chřibů.

Malovaná keramika

Muzeum Tupeské keramiky v Tupesích pojednává o historii a technologii výroby slavné majolikové keramiky v kraji pod Buchlovem na úpatí Chřibů. Součástí muzea je i věrná dobová expozice původního obydlí hrnčíře.