Sakrální památky

Duchovní místa s unikátní atmosférou jsou němým svědkem bohaté historie a dokladem duchovního i sociologického vývoje kulturního života národa. Často vybízí k zamyšlení a někdy také inspirují ke klidu. Mezi sakrální památky nepatří jen honosné a okázalé chrámy a kostely. Při toulkách krajinou můžeme najít řadu drobných sakrálních památek, které jsou prostým lidovým vyjádřením víry a vždy jsou ovlivněny slohem typickým pro období jejich vzniku. Označení „sakrální“ vychází z latiny, kdy „sacer“ znamená svatý či posvátný. Mezi sakrální památky patří kapličky, kaple, kříže, smírčí kříže, sochy svatých, ale i boží muka, svaté obrázky nebo náboženské skalní reliéfy. I Chřiby mají taková místa.

DSC06526 1

Sakrální památky, kaple, sochy, kříže a boží muka​

Kříže(m) krážem po sakrálních památkách

Kazatelna

Tak se jmenuje zajímavé skalisko nedaleko hradu Cimburk na jehož vrcholu stojí dvouramenný patriarchální kříž. Údajně odtud v dávných dobách kázali následovníci Cyrila a Metoděje.

Bájný Velehrad

Na úpatí Chřibů leží jedno z nejvýznamnějších poutních míst střední Evropy, slavný Velehrad, známý už od dob Velkomoravské říše jako bájný Veligrad.

Léčivá Mariánská

Voda z Mariánské studánky v závěru Kudlovské doliny má údajně léčivou moc. Každoročně se zde konají poutě.

Mytické Sklepisko

Mýty opředený vrchol a kaple na Sklepisku mají vazbu k legendě o cisterciáckém pokladu a odkazují na bájný Velehrad. Na každé pověsti a legendě je něco pravdy...

Kostel sv. Jakuba

Epický kostel z roku 1742, který se nachází mezi Roštínem a Cetechovicemi, je opředen řadou záhad a legend. Říká se, že v noci působí až strašidelným dojmem.

Barokní klenot

Barokní hřbitov ve Střílkách je perlou stavitelského a sochařského umění z období vrcholného baroka a jednou z nejvýznamnějších památek svého druhu ve střední Evropě.