Chřibské vrcholy

Geomorfologicky jsou Chřiby vrchovinou, kterou tvoří zaoblené vrchy a údolí. Nejsou zde vysokohorské štíty, strmé svahy ani divoké horské řeky. Střední nadmořská výška Chřibů je pouhých 324,6 m a nejvyšším bodem Chřibské vrchoviny je Brdo s nadmořskou výškou 587 m n. m.. Chřiby zahrnují poměrně velké množství vrcholů, z nichž mnohé jsou turisticky významné. Většina chřibských vrcholů je zalesněna listnatými lesy. Na celé řadě vrcholů se také nacházejí pískovcové skalní útvary, které spadají do geomorfologické jednotky magurského flyšového příkrovu Vnějších Západních Karpat. K řadě chřibských vrcholů se váží pověsti a legendy.

DSC04636

Tajemné chřibské vrcholy

Brdo (587 m n. m.)

Nejvyšším vrcholem Chřibů je Brdo, na jehož vrcholu leží stejnojmenná rozhledna. V okolí vrcholu leželo hradiště z konce doby bronzové a starší doby železné. Na Brdo každoročně míří řada organizovaných výstupů KČT a dalších spolků.

Holý kopec (548 m n. m.)

Ikonický Holý kopec leží v srdci Chřibů, je součástí chřibského trojvrší a nachází se zde unikátní přírodní rezervace. V minulosti zde leželo hradisko z pozdní doby bronzové a počátku starší doby železné.

Bradlo (534 m n. m.)

Mýty opředený vrchol se nachází v jižní části Chřibů. Na jeho jihozápadní straně se nachází památník letecké havárie vojenského letounu z roku 1952. V okolí pravděpodobně leželo staroslovanské hradisko.

Ocásek (553 m n. m.)

Ocásek je nenápadný vrchol západně od Cimburku a Kazatelny. V jeho okolí se rozkládá významná přírodní rezervace, která je ukázkou původních Karpatských ostřicových bučin. Na vrcholu se také nachází malá puklinová jeskyně.

Modla (510 m n. m.)

Naproti Buchlovu se tyčí tajemný vrchol zvaný Modla. Stávalo zde staré keltské hradiště a doloženo je osídlení lidem kultury popelnicových polí. Na počátku 13. století byla na vrcholu postavena kaple sv. Barbory, první písemná zmínka o kapli pochází z roku 1412. Vrchol patří k nejtajemnějším místům Chřibů.

Hroby (503 m n. m.)

Nenápadný vrchol, který je však opředen bohatou a mytickou historií. Údajně zde měl být hrob sv. Metoděje. Na počátku 20. století na Hrobech probíhaly rozsáhlé vykopávky, které však přítomnost hrobu nepotvrdily. Místo, kde leží skutečný Metodějův hrob však není dodnes známo.