Řeky, říčky a potoky

Na území Chřibů pramení relativně mnoho menších vodních toků, říček a potoků. Přítomnost velkého množství pramenů a studánek, které se ukrývají ve zdejších lesích, patří chřibské fenomény. Nejvýznamnějšími řekami jsou  Kyjovka (nazývaná také Stupava), Litava (označovaná též Cézava), Kotojedka a Dlouhá řeka. Většina řek se vlévá do Moravy, výjimku tvoří Kyjovka ústící do Dyje a Litava, která je přítokem Svratky. Vedle větších řek a říček v lesních žlebech Chřibů pramení stovky menších pramenů a potoků. Pramenům a studánkám se věnuje samostatná kategorie.

20200328 120636

Vodní toky ve Chřibech

Chřibské řeky, říčky a potoky

Desítky potoků a řek

Po celých Chřibech na ploše 335 km² pramení desítky potoků, říček a řek. Téměř v každém lesním žlebu začínají prameny potoků, které se stékají do hlavních chřibských toků. Většina zdejších řek se později vlévá do řeky Moravy.

Nejdelší řeka Chřibů

Nejdelší chřibskou řekou je Kyjovka (nazývaná též Stupava), pramení v oblasti Vlčáku a protéká severozápadní částí Chřibů, pak pokračuje jižní Moravou a v oblasti Soutoku se u Lanžhota vlévá do Dyje.

Pěnovcová prameniště

U mnoha lesních pramenišť v okolí pramenů chřibských potoků se objevuje zajímavý hydrogeologický fenomén - vývěry vysráženého sladkovodního vápence, který je geologicky označován jako pěnovec. Odtud pochází odborné označení - lesní pěnovcová prameniště.

Malebná a meandrující

Říčka příhodně zvaná Dlouhá řeka, pramení v lesích v samém srdci Chřibů. Její horní lesní tok se v oblasti Pily mírně zklidňuje a vytváří malebně meandrující říčku, v jejíž údolní nivě a okolních podmáčených lukách, se na jaře vyskytuje celá řada efemerních rostlin.

Divoké lesní potoky

V oblasti rozsáhlého údolí Salaše, ve zdejších hlubokých lesích, pramení říčka Salaška. Její horní tok je krásnou ukázkou divokého lesní potoka, který si razí cestu prudkým lesním žlebem. V okolí se nachází řada významných studánek a pramenů.

Ostře sledovaný pramen

Pramen řeky Kyjovky se nachází pod hlavním hřbetem Chřibů nedaleko samoty a bývalé panské hospody na Vlčáku. Tato místa oplývají bohatou historií. Pramen dlouhodobě monitoruje Povodí Moravy jako hydrologický objekt.